Dolenjska | Osmrtnica

Archive for Dolenjska

ALOJZIJ AVBAR

fall-desktop-wallpaper

ZAHVALA

Kako je prazen dom, dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast, brat, stric in svak

ALOJZIJ AVBAR

iz Malenske vasi 26, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala osebju internega oddelka SB Novo mesto, sodelavcem Elektra Novo mesto, Urse Slovenija, Krke, d.d., ZD Trebnje, SŽ d.o.o. Ljubljana. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali in vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ALOJZIJA SLAVKA HLEBEC

fall-wallpaper-20

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga

ALOJZIJA SLAVKA HLEBEC

Markljeva ulica 13, Novo mesto

Ob boleči izgubi naše pokojnice se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, izrekli sožalje, karkoli darovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

FRANČIŠKA DULAR

green-funerals-green-resting-place

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje
so razdalje, kraj in čas.
(M.Kačič)

V 102. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica,prababica,praprababica in teta

FRANČIŠKA DULAR
roj. Zupančič

iz Rodin pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so se dotaknili njenega življenja in jo pospremili na njeni zadnji poti. Še enkrat vsem hvala.
Žalujoči: vsi njeni